super.ba


Od kada je 1983. godine izgrađena termoelektrana Gacko, zagađenje je aktuelan problem i svakodnevnica ovog grada....

22 Feb 2019 11:33