super.ba


Članovi VSTV-a još ne znaju kako da organizuju popunjavanje i objavu finansijskih izvještaja sudija i tužilaca, kao ni provjeru podataka iz tih dokumenata....

23 Jan 2020 12:20


U Narodnu skupštinu Republike Srpske upućen je prijedlog za brisanje prava na „bijeli hljeb“....

22 Jan 2020 16:08


Zahvaljujući slabostima sistema kontrole gradnje i blagim kaznama, strani investitori u Sarajevu i okolini bez dozvola grade najmanje pet naselja....

14 Jan 2020 10:50